Hjelp oss med å skape et bedre sykehus

Vi har som mål å gi fremragende behandling til våre pasienter.

Dette innebærer et kontinuerlig fokus på nytenkning og fornying enten du er tilsatt, pasient, pårørende, samarbeidspartner eller representant fra næringslivet.

Vi vil gjerne invitere deg til å dele din utfordring
eller ide med oss - store som små.

Ønsket er å hjelpe/bistå deg i prosessen,
så involver oss tidlig.