← Tilbake
 

Om oss

Dette er menneskene som jobber med innovasjon på Helgelandssykehuset HF


Herald Reiersen

Forsknings- og innovasjonssjef
Senter for Fag Forskning og Utdanning
Hjemmeside
E: herald.reiersen@helgelandssykehuset.no


Ida Rashida Khan Bukholm

Professor og Fagsjef
Senter for Fag Forskning og Utdanning
Hjemmeside
E: Ida.Rashida.Khan.Bukholm@Helgelandssykehuset.no


Dag Utnes

Brukerrepresentant
Senter for Fag Forskning og Utdanning
Hjemmeside
E: dagutnes@gmail.com


Anne Ingeborg Pedersen

Rådgiver
Senter for Fag Forskning og Utdanning
Hjemmeside
E: Anne.Ingeborg.Pedersen@Helgelandssykehuset.no


Monica Paulsen

Prosjektleder 
Kunnskapsparken Helgeland
Hjemmeside
E: mp@kph.no


Anette Fosse

Lege og leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Senter for Fag Forskning og Utdanning
Hjemmeside
E: anettfos@online.no